Sudburyschool

Harderwijk

Open dagen en informatie

Binnen een duidelijk kader bepalen studenten in de leeftijden van 4 t/m 18 jaar elke dag vanuit hun persoonlijke motivatie, enthousiasme en passie wat ze op school ondernemen en leren. Kinderen en jongeren kunnen er voortdurend in interactie zijn met medestudenten van allerlei leeftijd en met volwassenen.Tijdens onze kennismakingsmiddag zijn er studenten, staf en ouders om kennis mee te maken en zullen er activiteiten zijn om aan deel te nemen, tevens kunnen wij ingaan op al uw vragen.

Open middag en kennismaking met de school

's Middags van 13:00 tot 15:00 uur

Op

Zaterdag 28 Januari 2017

Waarom een Sudburyschool?

Opgroeien tot gemotiveerde, innovatieve jonge mensen die geleerd hebben zichzelf te vertrouwen en niet bang zijn om te falen

Kinderen zijn van nature nieuwsgierig, leergierig en ondernemend

Wie kinderen heeft of met kinderen werkt, die weet dat baby's en peuters zich razendsnel ontwikkelen zonder dat iemand hen iets ''aanleert''. Die drang om te exploreren en te leren verdwijnt niet wanneer kinderen opgroeien. Kinderen willen niets liever dan meedoen, deel uitmaken van de groep waartoe ze behoren. Leren doe je door dingen te onderzoeken, door te ondernemen, alleen of samen met anderen. Leren doe je eigenlijk de hele dag door, bij alles wat je doet, vaak onbewust. De vrijheid en het vertrouwen die je krijgt op school vormen de ideale basis om nieuwe dingen te exploreren, om op ontdekking te gaan en zo te leren wat je wilt en wat je nodig hebt. Dankzij het internet ligt veel kennis letterlijk voor het grijpen. Op een sudburyschool maak je o.a. gebruik van deze actuele manieren om te leren en kennis te vergaren. Zo kan je leren wat aansluit bij je interesses op dat moment, wanneer je motivatie optimaal is. Zoeken en ondernemen is het doel, kennis een logisch gevolg, maar geen doel op zich.

Ieder kind is uniek

Ieder mens heeft unieke voorkeuren en talenten. Diversiteit in talenten is een verrijking voor elke samenleving. Eén van de krachtigste middelen voor de mens om zijn doelen te verwezenlijken is de vrijwillige samenwerking. Mensen die samenwerken krijgen veel sneller dingen voor elkaar, omdat elk zich kan richten op die deeltaken waar hij het best in is - dit terwijl hij leert van de kennis en vaardigheden van de anderen.

Kinderen zijn volwaardige mensen

Mensen zijn handelende, oordelende en lerende wezens, en zijn van nature gedreven om die dingen te leren die hen in staat stellen zichzelf te ontwikkelen tot ondernemende, zelfstandige en daadkrachtige mensen in de samenleving. Dat geldt ook voor kinderen en jongeren.

Verantwoordelijkheid

In de school draagt elke student de volledige verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat wat hij leert in functie staat van die dingen die hij wil bereiken. Door de vrijheid op de school worden studenten voortdurend met deze verantwoordelijkheid geconfronteerd en kunnen ze zich hier volledig van bewust worden. Vrijheid is de enige weg naar verantwoordelijkheid: mensen kunnen pas verantwoordelijkheid leren nemen door deze te krijgen. Zo leer je nadenken over je eigen gedrag en de consequenties van je gedrag. Tevens ben je mede verantwoordelijk voor het de schoolgemeenschap als geheel, door daden die bijdragen aan het behoeden van een atmosfeer van vrijheid, respect, vertrouwen, rechtvaardigheid, eerlijkheid en orde, die de essentie van de school vormen.

Samenwerking en inspraak

Onze samenlevingsvorm is democratisch. Vrije meningsuiting, inspraak, participatie en vrije verkiezingen bepalen onze manier van leven. Daarom kiest een sudburyschool ervoor kinderen ook werkelijk voor te bereiden op deze manier van leven en omgaan met anderen. Iedereen, student of staflid, vierjarige, achttienjarige of veertigjarige, heeft een gelijke stem in de wekelijkse schoolmeeting. Daarin wordt alles beslist wat de school aangaat. Studenten hebben ook inspraak in de algemene organisatie en dagdagelijkse werking van de school. Deze inspraak leidt tot betrokkenheid, versterkt het gevoel erbij te horen. Wie zich gehoord en gerespecteerd voelt hoeft zich nergens tegen af te zetten en voelt niet de behoefte om anderen te pesten of buiten te sluiten.

Communicatieve vaardigheden

Kinderen en studenten op een Sudbury School gaan vrij en ongedwongen met mekaar om, ongeacht leeftijd, geslacht of afkomst. Iedereen behandelt elkaar met respect en vertrouwen. Iedereen kan observeren hoe andere mensen met meer en andere ervaring en kennis hun leven organiseren, hoe ze omgaan met hun medemens. Tegelijkertijd ervaren mensen de nieuwsgierigheid van anderen en worden ze uitgedaagd om de kennis of vaardigheden waarover ze beschikken duidelijk te verwoorden en toe te lichten.

Ervaringen met de school

Neem contact op

Je kunt altijd tussendoor een gesprek aanvragen